Vergroen je Leven Footer Logo @2x

GROEN DOET (JE) GOED!

ONZE MISSIE

Vergroen je Leven wil groen letterlijk dichterbij brengen. Binnen- en buitenshuis.

Ieder mens wordt gelukkiger en gezonder van levend groen, maar lang niet iedereen heeft groene vingers of is een tuinliefhebber. Vergroen je Leven is er juist voor diegenen die níet zo groen georiënteerd of maatschappelijk gedreven zijn. Want zij worden minder makkelijk bereikt met de initiatieven die er al zijn. Daarom ontwikkelen we producten die het leuk, toegankelijk en laagdrempelig maken om je (dagelijkse) leven te vergroenen. Dat doen we met ons Tegeltje Groen, maar op termijn ook met DIY- en cadeaupakketten. Daarmee bereiken we meer mensen en dus uiteindelijk ook: meer vergroening. En daar gaat het ons uiteindelijk om.

WIE ZIJN WIJ

Uit een gedeeld ‘groen’ verleden hebben wij de overtuiging overgehouden dat levend groen een belangrijk en wenselijk antwoord is op een groot aantal maatschappelijke uitdagingen:

Hittestress, wateroverlast, fijnstof, afnemende biodiversiteit, stress, obesitas, eenzaamheid, depressiviteit, te lage beweegnorm…. en zo kunnen we nog even doorgaan. Als iedereen zijn leefomgeving ook maar een beetje zou vergroenen, zou de persoonlijke en maatschappelijke winst al groot zijn. Maar hoe zorg je dat mensen vergroenen? Ook als ze zelf niet zo met planten, duurzaamheid of klimaat bezig zijn? Omdat de meeste initiatieven op dit vlak de maatschappelijke boodschap centraal stellen en niet redeneren vanuit de burger als consument, ging onze formule-, retail-, marketing- en communicatie-achtergrond met ons aan de haal. En zo ontstond Vergroen je Leven, een sociale onderneming die groen letterlijk dichter bij de consument brengt.

MET GROEN GOED DOEN

Als sociale onderneming staat ons doel voorop.

Daarom willen we met onze producten niet alleen het leven van de koper leuker en fijner maken, maar ook vergroening realiseren op plekken waar dat anders niet van de grond komt. Dus gaat van elke verkoop een bijdrage naar een maatschappelijk vergroeningsproject.

ONZE PARTNERS

Stichting Steenbreek wil samen met de 140 deelnemende gemeenten, 5 waterschappen, 7 provincies en woningbouwcorporatie onze leefomgeving vergroenen, waarbij onnodige verharding in privé- en openbare ruimte vervangen wordt door een diversiteit aan groen. De hulp van inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is daarbij hard nodig en acties als ‘tegel eruit, groen erin’ zijn daarbij onmisbaar. Vergroen je Leven werkt nauw samen met Stichting Steenbreek. Stichting Steenbreek beveelt ons Tegeltje Groen aan.

Stokvis Content Logo

Stokvis Content is het succesvolle productiehuis achter o.a. televisieprogramma’s als De Grote Tuinverbouwing en Lodewijk’s Groene Geluk, waarbij mooie vergroeningsprojecten, van klein tot groot, gerealiseerd worden. Stokvis Content wil verhalen vertellen, inspireren en in beweging zetten. En dat is ook precies wat Vergroen je Leven voor ogen staat. We werken er samen aan om Nederland een stukje gelukkiger, mooier en gezonder te maken met groen.